RSME (RHYTHM, SOUND & MOTION EXPERIENCE)

RSME(Rhythm, Sound, & Motion Experience)

This is all about RSME

-> Check out the RMSE Website

RSME Workshops 60+

 

De Rhythm , Sound & Motion workshop werd in 2003 opgericht door internationaal gerenommeerd professioneel muzikant en entertainer Joseph Bowie . Het workshop-concept werd in eerste instantie ontworpen voor muzikanten, maar  al snel ook ontwikkeld tot een programma voor kinderen en volwassenen. 

In 2018 beginnen we met workshops voor mensen van 60+.  Deze workshops omvatten Thai-Chi oefeningen, stemoefeningen en het leren een djembe te bespelen.  De workshops zullen 1 X per maand gehouden worden op een doordeweekse dag.  Iedereen is van harte welkom om mee te doen.  We moedigen verpleeg-en verzorgingshuizen aan om geinteresseerde bewoners als groep aan te melden. 

Voor groepen:  Bel of mail ons om een afspraak te maken.  We kunnen groepen tot 40 personen accommoderen.  Onze workshop zal er zeker aan bijdragen, dat U zich GOED voelt!

_________________________________________

The Rhythm, Sound & Motion workshop was founded in 2003 by internationally renowned professional musician and entertainer Joseph Bowie. The workshop concept was initially designed for musicians, but also quickly developed into a program for children and adults.

In 2018 we will start workshops for people aged 60+. These workshops include Thai-Chi exercises, voice exercises and learning to play a djembe. The workshops will be held 1 X per month on a weekday. Everyone is welcome to join. We encourage nursing and care homes to register interested residents as a group.

For groups: Call or email us to make an appointment. We can accommodate groups of up to 40 people. Our workshop will certainly contribute to make you feel GOOD!